Witamy na stronie internetowej cmentarza parafialnego w Sobieniach-Jeziorach.

Informujemy, że z dn 14 czerwca 2017 został zakończony I etap naszej pracy – inwentaryzacji naszego cmentarza (moje podziękowania kieruje do Firmy Geo-Prohaus za wykonanie aplikacji, która nam umożliwi zarządzanie naszym cmentarzem)

Obecny stan naszej strony internetowej pozwala nam odnalezienie grobu naszych bliskich zmarłych. Po zalogowaniu się na stronie i kliknięciu zakładki mapa możemy odnaleźć w oznaczonym literą sektor, gdzie znajduje się grób naszych bliskich ( pomocą służy wyszukiwarka ) , możemy wyświetlić zdjęcie (widok na grób) i zobaczyć wpisane nazwisko i imię pochowanych osób oraz inne informacje np. datę śmierci ( o ile napisy na tablicy lub pomniku były do odczytania .) Teraz, gdy dysponujemy wykonaną mapą cmentarza z ponumerowanymi grobami i ich spisem oraz wykonanymi zdjęciami każdego grobu chcemy ,aby każdy, kto opiekuje się grobem na naszym cmentarzu i jest jego prawnym dysponentem zapoznał się z naszą mapą , odnalazł grób swoich bliskich ( jeśli sprawi to trudność w kancelarii znajdziemy pomoc) Należy spisać nr grobu w sektorze lub wskazać przy rejestracji w kancelarii parafialnej.

Zapraszamy wszystkich do kancelarii parafialnej , którzy mają groby na naszym cmentarzu , albowiem do każdego naniesionego grobu (oznaczonego numerem na mapie cmentarza) chcemy przyporządkować dysponenta grobu (opiekuna) . Niebawem dla osób, które są dysponentem grobu, a mieszkają po za parafią, będzie możliwość telefonicznie lub mailem potwierdzenia prawa bycia dysponentem grobu (opiekunem) . Niezbędnym warunkiem wpisu do ewidencji dysponentów grobu jest okazanie dotychczasowego dokumentu wystawionego przez naszą parafię (tzw karta grobu lub opłata za pokładane).

Osoby, które takowych dokumentów nie posiadają, a czują się opiekunami grobów rodzinnych prosimy o niezwłoczny kontakt z kancelarią naszej parafii w celu uzupełnienia i stwierdzenia prawa do grobu.

Cały proces wpisywania dysponentów (opiekunów ) grobu do utworzonej bazy danych (ewidencji cmentarza ) wymaga czasu, dlatego ten żmudny proces musimy rozpocząć już teraz . Tym bardziej, że każdy kto ma grób bliskich na naszym cmentarzu jest zobowiązany podać aktualne dane dysponenta grobu (opiekuna). Ci którzy nie maja opłaconego pokładanego ( obowiązuje ono 20 lat od chwili pochówku osoby zmarłej ) będą mieli okazję uregulować zaległości. Obecnie opracowywany jest nowy Regulamin Cmentarza przez Radę Parafialną i te kwestie tam będą szczegółowo opisane.

Groby które nie znajdą swoich prawnych dysponentów (opiekunów) po zakończonej inwentaryzacji zostaną uznane za porzucone i będą wg Prawa o Cmentarzach i Regulaminu Cmentarza ponownie przez Administratora Cmentarza (Parafie) przeznaczone do kolejnych pochówków.

Z uwagi ,że część tablic i napisów na nagrobkach była nie czytelna prosimy o poprawienie napisów i zgłoszenie do kancelarii tych danych celem uzupełnienia.

Cmentarz Parafialny jest naszą wspólną troską liczę na Państwa pomoc w uporządkowaniu tych w/w kwestii.

Ks Proboszcz – Andrzej Jaczewski